Az 1993. évi XCIII. törvény alapján, minden olyan cégnek, ahol minimum 20 fő alkalmazott, jogviszonyban áll, munkavédelmi képviselőt kell választani. A képviselőt a munkavállalók szavazzák meg, azok a munkavállalók közül, akik a jogszabályban előírt pontoknak megfelelnek és indulnak a munkavédelmi képviselő pozícióért.

A Munka törvénykönyve leírja, hogy a munkavédelmi képviselő az a személy, aki képviseli a munkáltatóval szemben a munkavállalók jogait és érdekeit, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos témákban.

Szavazás és oktatás

A Munkavédelmi törvény szerint munkavédelmi képviselő választására az Mt. 238. §-át kell alkalmazni. Tehát munkavédelmi képviselőt a munkavállalók szavazzák meg, mely titkos és közvetlen szavazással történik. A titulus öt évig érvényes, a szavazókat tájékoztatni kell a megválasztott személyről. Ez idő alatt az első évben a képviselőnek minimum 16 órás képzésen kell részt vennie, majd évente legalább 8 órás továbbképzésben szükséges részesülnie. Aminek munkaidőben kell megtörténnie. A képzés anyagi költsége pedig a munkáltatót terheli.

Kiemelten fontos, hogy amennyiben 20 főnél kevesebb alkalmazott van, abban az esetben is, ha munkavállalók többsége kezdeményezi, szükséges munkavédelmi képviselőt választani.

Munkáltató kötelességei

Munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa. Kiemelten rendelkezésére kell bocsátani a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat. Valamint a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka.

És miben segítünk mi?

Vállaljuk a munkavédelmi képviselő választás teljes körű szervezését, tehát a képviselő megválasztását, az alap- majd továbbképzés megszervezését. És a jogszabályoknak megfelelő előírtak betartásának ellenőrzését.